Egy horizontálisan alkalmazható szabályozás, amely meghatározza a házasság és a család értelmezését az EU-ban: a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, és a család a házasságon és/vagy leszármazáson alapul.

Reason

A „család” és „házasság” fogalmának egyre inkább megjelenő töredezettsége problémát okoz az EU számára. Az EU szabályozás mindkét fogalomra tesz utalásokat, de a szavak jelentése egyre kevésbé egyértelmű, az uniós irányelvekben többféle definíciót használnak. A kezdeményezés célul tűzte ki ennek orvoslását egy, az Európai Unióban használatos, minden tagállamban elfogadott definíció meghatározásával. Az Alapjogi Charta 9. cikkével összhangban a kezdeményezés teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamok hatáskörét a házasság és család szabályozását illetően.

Thank you for your support, Edit Frivaldszky from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.