Horizontalna ureditev, ki opredeljuje pomen zakonske zveze in družine za zakonodajo EU: zakon je zveza med moškim in žensko, družina pa temelji na poroki in/ali potomstvu.

Reason

Vse večja razdrobljenost konceptov „družine“ in „zakonske zveze“ Evropski uniji povzroča probleme. Zakonodaja EU uporablja oba izraza, toda njun pomen je vse bolj nejasen in v različnih direktivah EU se uporabljajo različne opredelitve. Predlog te pobude je popraviti to stanje s sprejetjem opredelitev obeh izrazov na ravni EU, ki bosta skladni z zakonodajo vseh držav članic. V skladu s členom 9 Listine EU o temeljnih pravicah v celoti spoštuje pristojnost posameznih držav članic za pripravo zakonodaje o zakonskih zvezah in družini.

Thank you for your support, Petent from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.