Mama, oče in otroci – Evropska državljanska pobuda za zaščito zakonske zveze in družine

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropska komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Horizontalna ureditev, ki opredeljuje pomen zakonske zveze in družine za zakonodajo EU: zakon je zveza med moškim in žensko, družina pa temelji na poroki in/ali potomstvu. Vse večja razdrobljenost konceptov „družine“ in „zakonske zveze“ Evropski uniji povzroča probleme. Zakonodaja EU uporablja oba izraza, toda njun pomen je vse bolj nejasen in v različnih direktivah EU se uporabljajo različne opredelitve. Predlog te pobude je popraviti to stanje s sprejetjem opredelitev obeh izrazov na ravni EU, ki bosta skladni z zakonodajo vseh držav članic. V skladu s členom 9 Listine EU o temeljnih pravicah v celoti spoštuje pristojnost posameznih držav članic za pripravo zakonodaje o zakonskih zvezah in družini.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now