Verwaltung

F'isem l-MUN2 u l-Assoċjazzjoni Spanjola-Torka, dwar l-ipproċessar ta' applikazzjonijiet għall-asil ta' ċittadini Torok fi Spanja  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant jiddenunzja ksur tad-dritt tal-UE minn Spanja, peress li identifika serje ta' irregolaritajiet fl-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju dwar il-protezzjoni internazzjonali. Il-petizzjonant jirrimarka li l-proċeduri għall-eżami ta' applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali jieħdu aktar minn 24 xahar. Huwa jindika wkoll li s-sistema ta' ġestjoni tal-appuntamenti minn qabel aċċessibbli permezz tas-sistema tal-amministrazzjoni tal-gvern online turi kontinwament messaġġ li jgħid li "f'dan il-mument m'hemm l-ebda appuntament disponibbli" meta l-applikanti jippruvaw jagħmlu appuntament biex iġeddu d-dokumentazzjoni tagħhom, u dan jirriżulta – fl-opinjoni tal-petizzjonant – fi ksur sfaċċat tal-obbligi li jirrigwardaw id-dokumentazzjoni fil-konfront tal-applikanti li qed ifittxu protezzjoni internazzjonali. Dan il-kollass tas-sistema tal-ġestjoni tal-appuntamenti għandu effett ħażin ħafna fuq l-abilità li jiġi eżerċitat id-dritt għal impjieg, minħabba li l-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali ma jistgħux iġeddu d-dokumenti tagħhom fi żmien dovut u għaldaqstant, billi ma jistgħux jassiguraw is-sussistenza tagħhom bil-mezzi tagħhom stess, huma jibqgħu dipendenti fuq is-sistema ta' akkoljenza pubblika għal applikanti għall-protezzjoni internazzjonali. Il-petizzjonant jiddenunzja wkoll in-nuqqas ta' persunal fl-Uffiċċji għall-Asil u r-Rifuġjati fi Spanja. Fl-aħħar nett, huwa jilmenta li d-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali u d-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali, li kellhom jiġu trasposti qabel Lulju 2015, għadhom ma ġewx trasposti kif suppost mill-awtoritajiet Spanjoli.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international