Verwaltung

от името на MUN2 и Испано-турското сдружение, относно обработването на заявленията за убежище на турски граждани в Испания  

MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията осъжда нарушаването на правото на ЕС от Испания, като е установил редица нередности при прилагането на правото на Общността в областта на международната закрила. Вносителят посочва, че процедурите за проверка на заявленията за международна закрила отнемат повече от 24 месеца. Той посочва също и, че системата за управление на предварително записаните часове, която е достъпна чрез онлайн системата на държавната администрация, непрекъснато показва съобщението „в момента няма свободни часове“, когато кандидатите се опитват да си запишат час за подновяване на документите си, което според вносителя на петицията води до очевидно нарушение на задълженията относно документите на кандидатите, търсещи международна закрила. Сривът на системата за управление на часовете оказва изключително вредно влияние върху способността за упражняване на правото на заетост, тъй като кандидатите за международна закрила не могат да подновят документите си навреме и като по този начин не могат да осигурят прехраната си със собствени средства, те стават зависими от обществената система за прием на кандидати за международна закрила. Вносителят осъжда и недостига на персонал в службите, отговарящи за търсещите убежище и бежанците в Испания. И накрая, той се оплаква, че Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила и Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, които би следвало да са транспонирани преди юли 2015 г., все още не са транспонирани правилно от испанските органи.

Thank you for your support, MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international