Verwaltung

W imieniu MUN2 i Hispano-Turkish Association, w sprawie rozpatrywania wniosków o azyl obywateli Turcji w Hiszpanii  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję potępia naruszenie prawa UE przez Hiszpanię, ponieważ stwierdził szereg nieprawidłowości w stosowaniu prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony międzynarodowej. Składający petycję zwraca uwagę, że procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej trwają dłużej niż 24 miesiące. Wskazuje również, że system zarządzania terminami spotkań dostępny za pośrednictwem internetowego systemu administracji rządowej stale wyświetla komunikat informujący, że „w tej chwili nie ma dostępnych terminów spotkań”, gdy wnioskodawcy próbują umówić się na spotkanie w celu odnowienia dokumentacji, w wyniku czego – w opinii składającego petycję – dochodzi do rażącego naruszenia obowiązków dotyczących dokumentacji wobec wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową. To załamanie się systemu zarządzania terminami spotkań ma bardzo szkodliwy wpływ na możliwość korzystania z prawa do zatrudnienia, ponieważ osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową nie są w stanie przedłużyć swoich dokumentów w odpowiednim czasie, a tym samym nie są w stanie zapewnić sobie środków utrzymania i pozostają uzależnione od publicznego systemu przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Składający petycję zwraca także uwagę na niedobór personelu w urzędach ds. azylu i uchodźców w Hiszpanii. Na koniec skarży się, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową, które powinny zostać transponowane do lipca 2015 r., nie zostały jeszcze odpowiednio transponowane przez hiszpańskie władze.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international