Verwaltung

MUN2:n ja Hispano-Turkish-yhdistyksen puolesta, Turkin kansalaisten turvapaikkahakemusten käsittelystä Espanjassa 

MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched 23/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, että Espanja on rikkonut EU:n lainsäädäntöä, koska hän on havainnut yhteisön kansainvälistä suojelua koskevan lainsäädännön soveltamisessa useita sääntöjenvastaisuuksia. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittely kestää yli 24 kuukautta. Vetoomuksen esittäjä kertoo myös, että verkossa toimivan julkishallinnon hallintojärjestelmän kautta käytettävissä oleva vastaanottoaikojen varausjärjestelmä ilmoittaa jatkuvasti, että ”tällä hetkellä aikoja ei ole”, kun hakijat yrittävät varata ajan asiakirjansa uudistamiselle, mikä on – vetoomuksen esittäjän mielestä – räikeässä ristiriidassa kansainvälistä suojelua hakevia koskeviin asiakirjoihin liittyvien velvollisuuksien kanssa. Tämä ajanvarausjärjestelmän romahtaminen hankaloittaa erittäin paljon työhön liittyvän oikeuden harjoittamista, koska kansainvälistä suojelua hakevat eivät pysty uudistamaan asiakirjojaan hyvissä ajoin eivätkä siksi pysty takaamaan toimeentuloaan omin keinoin vaan ovat edelleen riippuvaisia kansainvälistä suojelua hakevien julkisesta vastaanottojärjestelmästä. Vetoomuksen esittäjä valittaa myös henkilöstövajeesta Espanjan turvapaikka- ja pakolaistoimistoissa. Lopuksi hän valittaa siitä, että Espanjan viranomaiset eivät ole vielä saattaneet kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26 päivänä kesäkuuta 2013 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/32/EU ja kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 2013 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/33/EU asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, mikä olisi pitänyt tehdä ennen heinäkuuta 2015.

Thank you for your support, MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now