Verwaltung

För föreningen MUN2 och den spansk-turkiska associationen, om handläggning av turkiska medborgares asylansökningar i Spanien  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren kritiserar Spanien för en överträdelse av unionsrätten efter att ha konstaterat en rad oegentligheter vid tillämpningen av gemenskapslagstiftningen om internationellt skydd. Framställaren påpekar att förfarandena för prövning av ansökningar om internationellt skydd tar längre tid än 24 månader. Han anger också att det förvaltningssystem för tidsbokning på förhand som finns tillgängligt via det offentliga online-förvaltningssystemet ständigt visar ett meddelande om att det för närvarande inte finns några lediga tider, när sökande försöker boka tid för att förnya sina handlingar. Enligt framställaren leder detta till en uppenbar överträdelse av skyldigheterna i fråga om dokumentation för sökande som ansöker om internationellt skydd. Denna kollaps av systemet för tidsbokning har en mycket negativ inverkan på möjligheten att utöva rätten till anställning, eftersom de som ansöker om internationellt skydd inte kan förnya sina handlingar i tid och därmed inte kan garantera sitt uppehälle på egen hand. De är och förblir beroende av det offentliga mottagningssystemet för personer som ansöker om internationellt skydd. Framställaren kritiserar också bristen på personal vid asyl- och flyktingbyråerna i Spanien. Slutligen klagar han över att Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd och Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd, vilka bägge borde ha införlivats före juli 2015, ännu inte har införlivats korrekt av de spanska myndigheterna.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international