Verwaltung

Ki jo v imenu združenja MUN2 in špansko-ameriškega združenja vlaga Alfredo Campos García, državljan Španije  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj peticije navaja, da je Španija kršila zakonodajo EU, saj je odkril vrsto nepravilnosti pri uporabi prava Skupnosti o mednarodni zaščiti. Poudarja, da postopki za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito trajajo več kot 24 mesecev. Navaja tudi, da sistem predhodne izbire terminov, ki je dostopen prek spletnega sistema javne uprave, prosilcem, ki želijo izbrati termin za obnovitev dokumentacije, stalno prikazuje sporočilo, da trenutno ni prostih terminov, s čimer se po mnenju vlagatelja peticije grobo kršijo obveznosti glede dokumentacije do prosilcev, ki prosijo za mednarodno zaščito. Zlom sistema upravljanja terminov krni možnost uveljavljanja pravice do zaposlitve, saj prosilci za mednarodno zaščito ne morejo pravočasno obnoviti dokumentov in tako poskrbeti za svoje preživljanje, zaradi česar so odvisni od javnega sistema sprejema prosilcev za mednarodno zaščito. Vlagatelj peticije prav tako obsoja pomanjkanje osebja v uradu za azil in begunce v Španiji. Nazadnje se pritoži tudi na tem, da španski organi še niso pravilno prenesli Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite in Direktive 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, ki bi ju bilo treba prenesti do julija 2015.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international