Verwaltung

Namens de MUN2 en de Spaans-Turkse Vereniging, over de verwerking van asielaanvragen van Turkse staatsburgers in Spanje  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener laakt dat Spanje de EU-wetgeving schendt; hij heeft een reeks onregelmatigheden opgemerkt bij de toepassing van het gemeenschapsrecht inzake internationale bescherming. Indiener wijst erop dat de procedures voor de evaluatie van aanvragen voor internationale bescherming langer dan 24 maanden duren. Hij wijst er ook op dat het systeem voor het vooraf maken van afspraken, dat toegankelijk is via het onlinebeheersysteem van de overheid, constant de melding “Op dit moment zijn er geen afspraken beschikbaar” toont wanneer aanvragers proberen een afspraak te maken om hun documenten te verlengen. Dit resulteert volgens indiener in een flagrante schending van de verplichtingen met betrekking tot documentatie jegens aanvragers die om internationale bescherming verzoeken. Het instorten van het afsprakensysteem heeft zeer schadelijke gevolgen voor het vermogen van aanvragers van internationale bescherming om hun recht op werk uit te oefenen, aangezien zij hun documenten niet tijdig kunnen verlengen en dus niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, waardoor zij afhankelijk blijven van het openbare ontvangstsysteem voor aanvragers van internationale bescherming. Indiener klaagt ook over het personeelstekort bij de bureaus voor asielzoekers en vluchtelingen in Spanje. Tot slot klaagt hij dat Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming, die voor juli 2015 hadden moeten zijn omgezet, nog niet naar behoren zijn omgezet door de Spaanse autoriteiten.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international