Verwaltung

Jménem sdružení MUN2 a Hispánsko-tureckého sdružení, ve věci zpracovávání žádostí tureckých občanů o azyl ve Španělsku  

MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched 23/04/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel petice odsuzuje porušování práva EU Španělskem, kdy byla zjištěna celá řada nedostatků v uplatňování právních předpisů Společenství týkajících se mezinárodní ochrany. Předkladatel petice poukazuje na to, že délka postupu přezkoumání žádosti o mezinárodní ochranu přesahuje 24 měsíců. Rovněž uvádí, že když si žadatelé chtějí rezervovat schůzku, aby mohli prodloužit platnost svých dokumentů, objevuje se v rezervačním systému pro sjednání schůzky, který je dostupný prostřednictvím systému elektronické správy, neustále zpráva, že „momentálně není možné sjednat schůzku“. To vede podle předkladatele k jasnému porušení povinností týkajících se dokumentace vůči žadatelům žádajícím o mezinárodní ochranu. Nefunkčnost rezervačního systému sjednávání schůzek má velmi negativní dopad na schopnost uplatňovat právo na zaměstnání, protože žadatelé o mezinárodní ochranu si tak nemohou své dokumenty včas obnovit, a tudíž nejsou schopni si vlastními prostředky obstarat obživu a zůstávají závislí na veřejném systému přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. Předkladatel také odsuzuje nedostatečné personální zabezpečení úřadů pro azyl a uprchlíky ve Španělsku. Závěrem si stěžuje, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, které měly být provedeny ve vnitrostátním právu do července 2015, nebyly španělskými orgány dosud řádně provedeny.

Thank you for your support, MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now