Verwaltung

V mene združenia MUN2 a Hispánsko-tureckého združenia, o spracovávaní žiadostí tureckých občanov o azyl v Španielsku  

MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched 23/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície odsudzuje porušenie práva EÚ Španielskom a tvrdí, že zistil viacero nezrovnalostí pri uplatňovaní práva Spoločenstva v oblasti medzinárodnej ochrany. Poukazuje na to, že postup preskúmania žiadostí o medzinárodnú ochranu trvá dlhšie ako 24 mesiacov. Uvádza tiež, že keď si žiadatelia chcú cez rezervačný systém prístupný na online systéme verejnej správy zarezervovať termín stretnutia, aby si mohli obnoviť platnosť dokladov, opakovane sa zobrazuje hlásenie „v tejto chvíli nie sú k dispozícii žiadne termíny“. Podľa predkladateľa petície to predstavuje zjavné porušenie povinností, ktoré sa týkajú dokladov, vo vzťahu k osobám žiadajúcim o medzinárodnú ochranu. Táto nefunkčnosť systému rezervácie termínov má veľmi nepriaznivý vplyv na schopnosť uplatňovať si právo na zamestnanie, keďže žiadatelia o medzinárodnú ochranu si nemôžu včas obnoviť svoje doklady, a teda si nedokážu zabezpečiť živobytie vlastnými prostriedkami a sú naďalej závislí od verejného systému prijímania žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Predkladateľ petície taktiež kritizuje nedostatočný počet zamestnancov v úradoch pre azyl a utečencov v Španielsku. A napokon sa sťažuje, že španielske orgány doposiaľ riadne netransponovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany ani smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktoré mali byť transponované do júla 2015.

Thank you for your support, MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now