Handelspolitik

Emeline Colledani elektriimpulsstraalimise kohta Madalmaade vetes Põhjameres 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kurdab kahjuliku mõju üle, mis kaasneb elektriimpulsstraalimisega, st kaablite abil merepõhja elektriimpulsside saatmise ja kalade „uimastamisega“, nii et neid on kergem kalurite võrkudesse ajada. Kalapüük elektriga on olnud ELis keelatud alates 1998. aastast, kuid 2007. aastal kehtestati elektriimpulsstraalimise suhtes erand. Petitsiooni esitaja osutab, et 28 % Madalmaade kalalaevastikust on varustatud elektriimpulsisüsteemidega, mis ületab ELi kvooti ja põhjustab ELi siseturul kõlvatut konkurentsi, sest võimaldab Madalmaade kaluritel oma püüki kergesti ja järjekindlalt suurendada. Petitsiooni esitaja hinnangul on selline intensiivne kalastusmeetod vastuolus loomade aistimisvõime põhimõttega ja vajadusega kaitsta kalade heaolu, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 11 ja 13, sest see põhjustab kaladele surma hetkel tõsiseid kannatusi ning mõjutab valimatult ka teisi merepõhjas elavaid liike, ohustades nii kogu mereökosüsteemi. Petitsiooni esitaja kutsub Euroopa Parlamenti üles nimetatud kalastusmeetodit kogu ELis täielikult keelustama ning toetama paremate õigusaktide vastuvõtmist loomade heaolu kaitsmiseks.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international