Handelspolitik

W sprawie połowów z wykorzystaniem impulsów elektrycznych na Morzu Północnym w Niderlandach 

Emeline Colledani
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składająca petycję skarży się na szkodliwe skutki połowów z wykorzystaniem impulsów elektrycznych, w ramach których stosowane są przewody przesyłające impulsy elektryczne wzdłuż dna morskiego w celu „ogłuszenia” ryb, co sprawia, że łatwiej wpadają w sieci rybackie. Rybołówstwo z wykorzystaniem elektryczności zostało zakazane w UE w 1998 r., ale w 2007 r. wprowadzono odstępstwo dotyczące stosowania impulsów elektrycznych. Składająca petycję przekonuje, że 28% holenderskiej floty połowowej jest wyposażone w systemy generowania impulsów elektrycznych, co stanowi przekroczenie unijnego limitu i skutkuje nieuczciwą konkurencją na rynku wewnętrznym UE, ponieważ holenderscy rybacy mogą w łatwy i systematyczny sposób zwiększać swoje połowy. W opinii składającej petycję ta intensywna metoda połowów jest sprzeczna z zasadą zdolności odczuwania u zwierząt oraz koniecznością ochrony dobrostanu ryb, zagwarantowanej w art. 11 i 13 TFUE, ponieważ prowadzi do poważnych cierpień ryb w chwili śmierci i oddziałuje także na inne gatunki żyjące na dnie morza, grożąc destabilizacją całego ekosystemu morza. Składająca petycję wzywa Parlament Europejskie do wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania tej metody połowów w UE i promowania lepszych przepisów o dobrostanie zwierząt.

Thank you for your support, Emeline Colledani

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international