Handelspolitik

W sprawie połowów z wykorzystaniem impulsów elektrycznych na Morzu Północnym w Niderlandach 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję skarży się na szkodliwe skutki połowów z wykorzystaniem impulsów elektrycznych, w ramach których stosowane są przewody przesyłające impulsy elektryczne wzdłuż dna morskiego w celu „ogłuszenia” ryb, co sprawia, że łatwiej wpadają w sieci rybackie. Rybołówstwo z wykorzystaniem elektryczności zostało zakazane w UE w 1998 r., ale w 2007 r. wprowadzono odstępstwo dotyczące stosowania impulsów elektrycznych. Składająca petycję przekonuje, że 28% holenderskiej floty połowowej jest wyposażone w systemy generowania impulsów elektrycznych, co stanowi przekroczenie unijnego limitu i skutkuje nieuczciwą konkurencją na rynku wewnętrznym UE, ponieważ holenderscy rybacy mogą w łatwy i systematyczny sposób zwiększać swoje połowy. W opinii składającej petycję ta intensywna metoda połowów jest sprzeczna z zasadą zdolności odczuwania u zwierząt oraz koniecznością ochrony dobrostanu ryb, zagwarantowanej w art. 11 i 13 TFUE, ponieważ prowadzi do poważnych cierpień ryb w chwili śmierci i oddziałuje także na inne gatunki żyjące na dnie morza, grożąc destabilizacją całego ekosystemu morza. Składająca petycję wzywa Parlament Europejskie do wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania tej metody połowów w UE i promowania lepszych przepisów o dobrostanie zwierząt.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international