Handelspolitik

O elektrickom impulzovom rybolove v Severnom mori v Holandsku 

Emeline Colledani
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 5 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľka petície sa sťažuje na škodlivý účinok elektrickéo impulzového rybolovu, pri ktorom sa používajú káble na vysielanie elektrických impulzov pozdĺž morského dna, čím sa ryby omráčia a jednoduchšie ich to dovedie do sietí rybárov. V EÚ je rybolov s použitím elektriny zakázaný od roku 1998, ale v roku 2007 bola stanovená výnimka pre elektrický impulzový rybolov. Predkladateľka petície poukazuje na to, že 28 % holandskej flotily je vybavených systémami elektrických impulzov, čo prekračuje kvóty EÚ a vyvoláva nekalú hospodársku súťaž na vnútornom trhu EÚ, pretože vďaka tejto možnosti dokážu holandskí rybári jednoducho a neustále znásobovať svoje úlovky. Predkladateľka petície zastáva názor, že táto intenzívna metóda rybolovu je v rozpore so zásadou schopnosti zvierat vnímať a potrebou chrániť dobré životné podmienky rýb, ako sa zakotvuje v článkoch 11 a 13 ZFEÚ. Ryby sú totiž v čase úmrtia vystavené vážnemu utrpeniu, pričom to tiež bez rozdielu zasahuje aj iné druhy prítomné na morskom dne a ohrozuje celý morský ekosystém. Predkladateľka petície žiada Európsky parlament, aby stanovil úplný zákaz tejto metódy rybolovu v celej EÚ a podporoval lepšie právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat.

Thank you for your support, Emeline Colledani

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now