Handelspolitik

O elektrickom impulzovom rybolove v Severnom mori v Holandsku 

Emeline Colledani
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície sa sťažuje na škodlivý účinok elektrickéo impulzového rybolovu, pri ktorom sa používajú káble na vysielanie elektrických impulzov pozdĺž morského dna, čím sa ryby omráčia a jednoduchšie ich to dovedie do sietí rybárov. V EÚ je rybolov s použitím elektriny zakázaný od roku 1998, ale v roku 2007 bola stanovená výnimka pre elektrický impulzový rybolov. Predkladateľka petície poukazuje na to, že 28 % holandskej flotily je vybavených systémami elektrických impulzov, čo prekračuje kvóty EÚ a vyvoláva nekalú hospodársku súťaž na vnútornom trhu EÚ, pretože vďaka tejto možnosti dokážu holandskí rybári jednoducho a neustále znásobovať svoje úlovky. Predkladateľka petície zastáva názor, že táto intenzívna metóda rybolovu je v rozpore so zásadou schopnosti zvierat vnímať a potrebou chrániť dobré životné podmienky rýb, ako sa zakotvuje v článkoch 11 a 13 ZFEÚ. Ryby sú totiž v čase úmrtia vystavené vážnemu utrpeniu, pričom to tiež bez rozdielu zasahuje aj iné druhy prítomné na morskom dne a ohrozuje celý morský ekosystém. Predkladateľka petície žiada Európsky parlament, aby stanovil úplný zákaz tejto metódy rybolovu v celej EÚ a podporoval lepšie právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat.

Thank you for your support, Emeline Colledani

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international