Handelspolitik

Par zveju, izmantojot elektriskos impulsus, Ziemeļjūrā, Nīderlandē 

Emeline Colledani
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par postošo ietekmi, ko rada zveja, izmantojot elektriskos impulsus, kurā tiek izmantoti kabeļi, lai raidītu elektriskos impulsus gar jūras gultni, apdullinot zivis un vieglāk sadzenot tās zvejnieku tīklos. Zveja ar elektrisko strāvu ES ir aizliegta kopš 1998. gada, bet 2007. gadā tika izdarīts izņēmums attiecībā uz zveju, izmantojot elektriskos impulsus. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka 28 % Nīderlandes zvejas flotes ir aprīkota ar elektrisko impulsu sistēmām, kas pārsniedz ES kvotas un rada negodīgu konkurenci ES iekšējā tirgū, jo ļauj nīderlandiešu zvejniekiem viegli un nepārtraukti palielināt nozveju. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka šī intensīvā zvejas metode ir pretrunā principam par dzīvniekiem kā jutīgām būtnēm un vajadzībai aizsargāt zivju labturību, kā noteikts LESD 11. un 13. pantā, jo tā nāves brīdī rada zivīm lielas ciešanas un bez izšķirības ietekmē arī citas jūras gultnē sastopamās sugas, apdraudot visu jūras ekosistēmu. Lūgumraksta iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu ieviest pilnīgu ES mēroga aizliegumu attiecībā uz šo zvejas metodi un veicināt labākus tiesību aktus par dzīvnieku labturību.

Thank you for your support, Emeline Colledani

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international