Handelspolitik

относно риболова с електрически импулси в Северно море, Нидерландия 

Emeline Colledani
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
18 Supporters 18 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията се оплаква от вредното въздействие на риболова с електрически импулси, който използва кабели за изпращането на електрически импулси по морското дъно, които „зашеметяват“ рибата и я правят по-лесна за улавяне в рибарските мрежи. Риболовът с електричество е забранен в ЕС от 1998 г., но през 2007 г. е направено изключение за риболова с електрически импулси. Вносителката на петицията посочва, че 28% от нидерландския флот е оборудван със системи за електрически импулси, което надвишава квотите на ЕС и води до нелоялна конкуренция на вътрешния пазар на ЕС, тъй като позволява на нидерландските рибари лесно и последователно да умножават улова си. Според вносителката на петицията този интензивен риболовен метод противоречи на принципа, че животните имат усещания, и на нуждата да се гарантира хуманно отношение към рибата, както е залегнало в членове 11 и 13 от ДФЕС, тъй като той причинява сериозно страдание на рибата при смъртта ѝ и също така безразборно влияе на другите видове риба в морското дъно, застрашавайки цялата морска екосистема. Вносителката на петицията призовава Европейския парламент да въведе пълна забрана в целия ЕС на този рибарски метод и да насърчи по-добро законодателство в областта на хуманното отношение към животните.

Thank you for your support, Emeline Colledani

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now