Handelspolitik

относно риболова с електрически импулси в Северно море, Нидерландия 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията се оплаква от вредното въздействие на риболова с електрически импулси, който използва кабели за изпращането на електрически импулси по морското дъно, които „зашеметяват“ рибата и я правят по-лесна за улавяне в рибарските мрежи. Риболовът с електричество е забранен в ЕС от 1998 г., но през 2007 г. е направено изключение за риболова с електрически импулси. Вносителката на петицията посочва, че 28% от нидерландския флот е оборудван със системи за електрически импулси, което надвишава квотите на ЕС и води до нелоялна конкуренция на вътрешния пазар на ЕС, тъй като позволява на нидерландските рибари лесно и последователно да умножават улова си. Според вносителката на петицията този интензивен риболовен метод противоречи на принципа, че животните имат усещания, и на нуждата да се гарантира хуманно отношение към рибата, както е залегнало в членове 11 и 13 от ДФЕС, тъй като той причинява сериозно страдание на рибата при смъртта ѝ и също така безразборно влияе на другите видове риба в морското дъно, застрашавайки цялата морска екосистема. Вносителката на петицията призовава Европейския парламент да въведе пълна забрана в целия ЕС на този рибарски метод и да насърчи по-добро законодателство в областта на хуманното отношение към животните.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now