Handelspolitik

Om elektrisk pulsfiskeri i Nordsøen, Nederlandene 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren klager over de ødelæggende virkninger af elektrisk pulsfiskeri, der bruger kabler til at sende elektriske impulser langs havbunden, som "lammer" fiskene og driver dem lettere ind i fiskernes garn. Fiskeri med elektricitet har været forbudt i EU siden 1998, men i 2007 blev der indført en undtagelse for elektrisk pulsfiskeri. Andrageren anfører, at 28 % af den nederlandske flåde er udstyret med elektriske pulssystemer, der overstiger EU's kvoter og skaber illoyal konkurrence på EU's indre marked, fordi nederlandske fiskere derved får mulighed for nemt og konsekvent at mangedoble deres fangst. Efter andragerens opfattelse er denne intensive fangstmetode i modstrid med princippet om dyr som følende væsener og behovet for at beskytte fiskenes velfærd, som det er fastlagt i artikel 11 og 13 i TEUF, fordi metoden påfører fiskene alvorlige lidelser på tidspunktet for deres død og også ukritisk påvirker andre arter, der forekommer på havbunden, og på denne vis bringer hele havets økosystem i fare. Andrageren opfordrer Parlamentet til at indsætte et fuldt EU-dækkende forbud mod denne fangstmetode og til at fremme bedre lovgivning om dyrevelfærd.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international