Handelspolitik

Ve věci rybolovu za použití pulzního elektrického proudu v Severním moři, Nizozemsko 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka si stěžuje na ničivé dopady rybolovu za použití pulzního elektrického proudu, při němž se pomocí kabelů vysílajících pulzní elektrický proud podél mořského dna ryby ochromí, aby poté mohly být snadněji nahnány do rybářských sítí. Rybolov pomocí elektrického proudu je v EU zakázán od roku 1998, v roce 2007 však byla rybolovu za použití pulzního elektrického proudu učiněna výjimka. Předkladatelka poukazuje na to, že těmito systémy pulzního elektrického proudu je vybaveno 28 % nizozemského rybářského loďstva, což přesahuje kvóty EU a způsobuje nekalou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU, protože to nizozemským rybářům umožňuje snadno a trvale znásobovat jejich úlovky. Předkladatelka se domnívá, že tato metoda intenzivního rybolovu je v rozporu se zásadou respektu k vnímání zvířat a nutností chránit dobré životní podmínky ryb, jak je zakotveno v článcích 11 a 13 SFEU, neboť ryby kvůli tomu při usmrcování velmi trpí a rovněž to má dopady i na všechny ostatní druhy vyskytující se na mořském dně, a ohrožuje to tak celý mořský ekosystém. Předkladatelka vyzývá Evropský parlament, aby v celé EU zavedl zákaz tohoto způsobu rybolovu a prosazoval právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international