Handelspolitik

Om elfiske i Nordsjön, Nederländerna 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren klagar över de skadliga effekterna av elfiske. Vid elfiske används kablar som sänder ut elektriska pulser längs havsbotten, som ”bedövar” fisken och gör det enklare för fiskarna att fånga dem i näten. Fiske med elektricitet har varit förbjudet i EU sedan 1998 men 2007 gjordes ett undantag för elfiske. Framställaren visar att 28 procent av den nederländska flottan är utrustad med elfiskesystem, vilket överskrider EU:s kvoter och orsakar osund konkurrens på EU:s inre marknad, eftersom det gör det möjligt för nederländska fiskare att enkelt och genomgående flerdubbla fångsten. Framställaren anser att denna intensiva fiskemetod strider mot principen om att djur är kännande varelser och behovet av att skydda fiskars välbefinnande, såsom fastställs i artiklarna 11 och 13 i EUF-fördraget, eftersom den medför allvarligt lidande för fisken när den dör och godtyckligt påverkar andra arter vid havsbotten och således äventyrar hela det marina ekosystemet. Framställaren uppmanar Europaparlamentet att införa ett EU-omfattande förbud mot denna fiskemetod och att främja bättre lagstiftning om djurs välbefinnande.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now