Handelspolitik

Over pulsvisserij in de Noordzee, Nederland 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indienster klaagt over de schadelijke effecten van pulsvisserij, waarbij kabels worden gebruikt om elektrische schokken naar de zeebodem te zenden om vissen "op te schrikken" en ze de netten van vissers in te drijven. Vissen met behulp van elektriciteit is in de EU sinds 1998 verboden, maar in 2007 werd een uitzondering gemaakt voor pulsvisserij. Indienster toont aan dat 28 % van de Nederlandse schepen is uitgerust met systemen voor pulsvisserij, wat meer is dan de in de EU toegestane quota, en dat dit tot oneerlijke concurrentie op de interne EUmarkt leidt, omdat het Nederlandse vissers in staat stelt hun vangst zonder veel moeite consequent te verveelvoudigen. Indienster is van mening dat deze intensieve vismethode in strijd is met het beginsel dat dieren wezens met gevoel zijn en met de noodzaak om het welzijn van vissen te beschermen, zoals verankerd in artikelen 11 en 13 VWEU, omdat het als gevolg heeft dat vissen ernstig lijden op het moment dat zij sterven en daarnaast ook consequenties heeft voor andere soorten die op de zeebodem aanwezig zijn, waardoor het gehele mariene ecosysteem in gevaar komt. Indienster verzoekt het Europees Parlement deze vismethode in de hele EU te verbieden en betere wetgeving op het gebied van dierenwelzijn te bevorderen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now