Zusammenleben

Christoph Klein Euroopa Kohtu otsuste ja kohaldatavate ELi õigusaktide jõustamata jätmise kohta 

Christoph Klein
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja viitab 19. jaanuari 2011. aasta resolutsioonile (B7-0026/2011), milles Euroopa Parlament palus Euroopa Komisjonil viia lõpule kaitsemeetmete menetlus, mille Saksamaa algatas meditsiiniseadmeid käsitleva direktiivi 93/42/EMÜ artikli 8 alusel seoses CE-märgisega meditsiiniseadmega „Inhaler Broncho Air“. Vaatamata mitmele täitmisele pööratavale kohtuotsusele, eirab Euroopa Komisjon jätkuvalt resolutsiooni. Seda toodet ei ole viimase 20 aasta jooksul turule lubatud. Petitsiooni esitaja arvates on Euroopa Komisjon järjekindlalt rikkunud ELi õigust. Petitsiooni esitajal ei olnud mingit võimalust kasutada oma ELi õigusest tulenevaid õigusi.

Thank you for your support, Christoph Klein

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international