Zusammenleben

Om underlåtenhet att verkställa domstolens domar och tillämplig unionsrätt 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren hänvisar till resolutionen av den 19 januari 2011 (B7-0026/2011), i vilken Europaparlamentet uppmanade kommissionen att avsluta det skyddsåtgärdsförfarande som inleddes av Tyskland enligt artikel 8 i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter vad gäller den EG-märkta medicintekniska produkten ”Inhaler Broncho Air”. Trots en rad domar med rättslig verkan har kommissionen fortsatt att nonchalera resolutionen. Under de senaste 20 åren har produkten varit utestängd från marknaden. Enligt framställarens uppfattning har kommissionen oupphörligen åsidosatt unionsrätten. Det har inte funnits något sätt för framställaren att hävda sina rättigheter enligt unionsrätten.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international