Zusammenleben

Om underlåtenhet att verkställa domstolens domar och tillämplig unionsrätt 

Christoph Klein
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren hänvisar till resolutionen av den 19 januari 2011 (B7-0026/2011), i vilken Europaparlamentet uppmanade kommissionen att avsluta det skyddsåtgärdsförfarande som inleddes av Tyskland enligt artikel 8 i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter vad gäller den EG-märkta medicintekniska produkten ”Inhaler Broncho Air”. Trots en rad domar med rättslig verkan har kommissionen fortsatt att nonchalera resolutionen. Under de senaste 20 åren har produkten varit utestängd från marknaden. Enligt framställarens uppfattning har kommissionen oupphörligen åsidosatt unionsrätten. Det har inte funnits något sätt för framställaren att hävda sina rättigheter enligt unionsrätten.

Thank you for your support, Christoph Klein

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now