Zusammenleben

O nevykonaní rozsudkov Súdneho dvora a príslušných právnych predpisov EÚ 

Christoph Klein
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície sa odvoláva na uznesenie z 19. januára 2011 (B7-0026/2011), v ktorom Európsky parlament žiadal Komisiu, aby dokončila ochranný postup, ktorý začalo Nemecko podľa článku 8 smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach, pokiaľ ide o zdravotnícku pomôcku „Inhaler Broncho Air“ s označením CE. Napriek viacerým právoplatným rozsudkom Komisia toto uznesenie naďalej ignoruje. Posledných 20 rokov bol výrobok na trhu zakázaný. Podľa názoru predkladateľa Komisia trvalo porušuje právo EÚ. Predkladateľ petície nemal možnosť uplatniť si práva podľa právnych predpisov EÚ.

Thank you for your support, Christoph Klein

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international