Zusammenleben

относно неприлагането на съдебни решения на Съда на Европейските общности и приложимото право на ЕС 

Christoph Klein
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се позовава на резолюцията от 19 януари 2011 г. (B7-0026/2011), в която Европейският парламент призова Комисията да завърши започнатата от Германия предпазна процедура по член 8 от Директива 93/42/ЕИО за медицинските изделия по отношение на медицинските изделия с маркировка „СЕ - Inhaler Broncho Air“. Въпреки поредица от съдебни решения, които имат правна сила, Комисията продължава да пренебрегва резолюцията. В последните 20 години продуктът е забранен за пускане на пазара. Според вносителя на петицията Комисията системно нарушава законодателството на ЕС. Вносителят на петицията не е имал възможност да отстоява правата си съгласно правото на ЕС.

Thank you for your support, Christoph Klein

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international