Zusammenleben

Over niet-naleving van uitspraken van het Europees Hof van Justitie en het toepasselijke EU-recht 

Christoph Klein
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener verwijst naar de resolutie van 19 januari 2011 (B7-0026/2011), waarin het Europees Parlement bij de Commissie aandringt op afronding van de procedure naar aanleiding van het inroepen door Duitsland van de vrijwaringsclausule als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen (ter zake van het met een EG-markering voorziene medische hulpmiddel “Inhaler Broncho Air”). Ondanks het feit dat er inmiddels diverse uitspraken liggen die bindend zijn, negeert de Commissie de resolutie nog steeds. Daardoor is deze inhalator al 20 jaar niet beschikbaar op de markt. Indiener is van oordeel dat de Commissie hiermee structureel in strijd met het EU-recht handelt. Indiener ziet geen manieren om zijn rechten geldend te maken.

Thank you for your support, Christoph Klein

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international