Zusammenleben

Privind neaplicarea hotărârilor CJUE și a legislației UE aplicabile 

Christoph Klein
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petiționarul face trimitere la rezoluția din 19 ianuarie 2011 (B7-0026/2011), prin care Parlamentul European a invitat Comisia să finalizeze procedura de salvgardare inițiată de Germania în temeiul articolului 8 din Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale în ceea ce privește dispozitivul medical cu marcaj CE „Inhaler Broncho Air”. În ciuda faptului că au fost emise o serie de hotărâri cu forță juridică, Comisia a continuat să ignore rezoluția. În ultimii 20 ani, produsul a fost interzis pe piață. În opinia petiționarului, Comisia a încălcat constant legislația UE. Petiționarul nu a avut nicio posibilitate de a-și revendica drepturile care îi revin în temeiul legislației UE.

Thank you for your support, Christoph Klein

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international