Zusammenleben

W sprawie niewykonania wyroku TSUE oraz mającego zastosowanie prawa UE 

Christoph Klein
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję odwołuje się do rezolucji z 19 stycznia 2011 r. (B7-0026/2011), w której Parlament Europejski wezwał Komisję do zakończenia procedury ochronnej wszczętej przez Niemcy na mocy art. 8 dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych w odniesieniu do noszącego oznakowanie CE wyrobu medycznego „Inhalator Broncho Air”. Pomimo szeregu wyroków, które mają moc prawną, Komisja nadal ignoruje rezolucję. Przez ostatnie 20 lat produkt ten nie mógł być wprowadzany do obrotu. Zdaniem składającego petycję Komisja konsekwentnie narusza prawo UE. Składający petycję nie miał możliwości dochodzenia swoich praw na mocy prawa UE.

Thank you for your support, Christoph Klein

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international