Zusammenleben

Om manglende håndhævelse af EU-Domstolens domme og gældende EU-lovgivning 

Christoph Klein
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren henviser til beslutningen af 19. januar 2011 (B7-0026/2011), hvori Europa-Parlamentet opfordrede Kommissionen til at afslutte beskyttelsesproceduren indledt af Tyskland i henhold til artikel 8 i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr til brug for det CE-mærkede medicinske udstyr "Inhaler Broncho Air". Til trods for en række retskraftige domme ser Kommissionen fortsat bort fra beslutningen. I de sidste 20 år har udstyret været forbudt på markedet. Andrageren mener, at Kommissionen konsekvent har overtrådt EU-retten. Andrageren havde ingen mulighed for at gøre sine rettigheder gældende i henhold til EU-retten.

Thank you for your support, Christoph Klein

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international