Bildung

Alberto Cirio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie nad početnými prípadmi zlého zaobchádzania a zneužívania v materských školách a centrách pre seniorov v Taliansku. Domnieva sa, že sledovacie videosystémy by v uvedených zariadeniach výrazne pomohli v úsilí zabrániť zlému zaobchádzaniu a zneužívaniu obzvlášť zraniteľných jednotlivcov, a preto naliehavo vyzýva Európsky parlament, aby sa usiloval o zmenu a doplnenie nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov, pričom by mal pre materské školy a centrá pre seniorov stanoviť osobitné výnimky. Predkladateľ petície tvrdí, že fyzická a duševná nedotknuteľnosť zraniteľných osôb, ako sú deti a seniori, by sa mala uprednostňovať pred ochranou súkromia.

Thank you for your support, Alberto Cirio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international