Bildung

относно видеонаблюдение с цел предотвратяване на насилието над деца и възрастни хора 

Alberto Cirio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка многобройните случаи на малтретиране и насилие в детските градини и старческите домове в Италия. Той счита, че поставянето на системи за видеонаблюдение в тези заведения би било от голяма помощ за предотвратяване на малтретирането и насилието на особено уязвими лица и съответно настоява Европейският парламент да измени Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни, като посочи специални изключения в детските градини и старческите домове. Вносителят на петицията твърди, че неприкосновеността във физическо и психическо отношение на уязвими лица, като например деца и възрастни хора, следва да е на първо място пред защитата на неприкосновеността на личния живот.

Thank you for your support, Alberto Cirio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international