Petitioner i Österrike

Avisering om nya petitioner i Österrike

Låt mig veta om nya petitioner i denna regionen.
Jag accepterar att min e-postadress kommer att lagras i syfte att vidarebefordra petitioner. Jag kan återkalla detta samtycke när som helst.


Österrike Petitions check-up

Hur öppna och transparenta är webbplatserna för Österrike?

Information om möjligheter att delta

Det är möjligt att lämna in petitionen online

Allmänhetens tillträde till inlämnade petitioner


Basinformation
invånare: 8.205.533
Rösträtt: ~ 6.200.000
Quoruminformation
oPetition Quorum:: (signaturer)    18.000
Kontaktinformation:
webbplats:
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Österreich
Parlament:: Lista över parlamentariker
Offentliga petitioner::
Petitions formulär online:
Skriftlig petition till postadressen:

Mail:


Yttrande till openPetition Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!Yttrande till openPetition Deutsch am Pausenhof


Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition International