Петиции в Австрия

Известие за нови петиции в Австрия

Уведомете ме за нови петиции в този регион.

4 662 подписи
162 дни оставащи
3 097 подписи
93 дни оставащи
1 376 подписи
280 дни оставащи
1 246 подписи
13 дни оставащи

основни данни

Избран представител
Bundeskanzler Karl Nehammer
Резидент
8 979 894
имащи право на глас
~ 6.700.000

данни за кворума

o Кворум за петиция (Гласове)
18 000

данни за контакт

Писмена молба на пощенски адрес
Österreichisches Parlament

неотговорен: 181 / Отказвам: 2
Коментари за отворената петиция 3 G Regel am Arbeitsplatz Sofort Beenden!
неотговорен: 181 / Съгласен съм / до голяма степен съм съгласен: 1 / Аз се въздържам: 1
Коментари за отворената петиция Testfreiheit
неотговорен: 181 / Съгласен съм / до голяма степен съм съгласен: 2
Коментари за отворената петиция Maske weg im Unterricht!
неотговорен: 159 / Без коментар: 15 / Съгласен съм / до голяма степен съм съгласен: 9
Коментари за отворената петиция Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!

Помогнете за увеличаване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега