Петиции във Австрия

Уведомяване за нови петиции през Австрия

Кажете ми за нови петиции в този регион.
Съгласен съм, че моят имейл адрес ще бъде съхранен с цел изпращане на петиции. Мога да оттегля това съгласие по всяко време.


основна информация

Население
8.205.533
право на глас
~ 6.200.000

кворум

o Кворум за петиция (не е гласувано)
18.000

контакт

Петиция в писмена форма на пощенски адрес


неотговорен: 181 / Отказвам: 2
Коментари по отворената петиция 3 G Regel am Arbeitsplatz Sofort Beenden!
неотговорен: 181 / Съгласен съм / предимно съм съгласен: 1 / Въздържам се: 1
Коментари по отворената петиция Testfreiheit
неотговорен: 181 / Съгласен съм / предимно съм съгласен: 2
Коментари по отворената петиция Maske weg im Unterricht!
неотговорен: 159 / Няма мнение: 15 / Съгласен съм / предимно съм съгласен: 9
Коментари по отворената петиция Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега