Петиции в Австрия

Известие за нови петиции в Австрия

Уведомете ме за нови петиции в този регион.
Съгласявам се моят имейл адрес да бъде запазен за целите на препращане на петиции. Това споразумение може да бъде отменено по всяко време.


основни данни

Резидент
8 205 533
имащи право на глас
~ 6.200.000

данни за кворума

o Кворум за петиция (Гласове)
18 000

данни за контакт

Писмена молба на пощенски адрес


неотговорен: 181 / Отказвам: 2
Коментари за отворената петиция 3 G Regel am Arbeitsplatz Sofort Beenden!
неотговорен: 181 / Съгласен съм / до голяма степен съм съгласен: 1 / Аз се въздържам: 1
Коментари за отворената петиция Testfreiheit
неотговорен: 181 / Съгласен съм / до голяма степен съм съгласен: 2
Коментари за отворената петиция Maske weg im Unterricht!
неотговорен: 159 / Без коментар: 15 / Съгласен съм / до голяма степен съм съгласен: 9
Коментари за отворената петиция Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!

Помогнете за увеличаване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега