Petície v Rakúsko

Oznamovanie nových petícií v Rakúsko

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


Základné informácie

Obyvatelia
8 205 533
oprávnený hlasovať
~ 6.200.000

kvórum

oPetition kvorum (Spravne)
18 000

kontaktné údaje

Snemovňa parlamentu
Zoznam poslancov
Písomná petícia na poštovú adresu


neodpovedané: 181 / Odmietam : 2
Pripomienky k openPetition 3 G Regel am Arbeitsplatz Sofort Beenden!
neodpovedané: 181 / Súhlasím / prevažne súhlasím : 1 / Zdržiavam sa hlasovania: 1
Pripomienky k openPetition Testfreiheit
neodpovedané: 181 / Súhlasím / prevažne súhlasím : 2
Pripomienky k openPetition Maske weg im Unterricht!
neodpovedané: 159 / Žiadny názor : 15 / Súhlasím / prevažne súhlasím : 9
Pripomienky k openPetition Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz