Petície v Rakúsko

Oznamovanie nových petícií v Rakúsko

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.
Súhlasím s tým, že moja e-mailová adresa bude uložená na účely preposielania petícií. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.


Rakúsko Kontrola petície

Ako otvorené a transparentné sú webové stránky Rakúsko?

Poskytuje informácie o možnostiach spoluúčasti

Možno predložiť petíciu

Prístup verejnosti ku všetkým predloženým petíciám


Základné informácie
Obyvatelia: 8.205.533
oprávnený hlasovať : ~ 6.200.000
kvórum
oPetition kvorum: (Spravne)    18.000
kontaktné údaje
webová stránka:
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Österreich
snemovňa parlamentu : Zoznam poslancov
Verejné petície :
Online formulár:
Písomná petícia na poštovú adresu :

e-mail:


Pripomienky k openPetition Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!Pripomienky k openPetition Deutsch am Pausenhof


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International