Ψηφίσματα στην Αυστρία

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Αυστρία

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.

4.427 Υπογραφές
165 ημέρες υπόλοιπο
2.037 Υπογραφές
τελευταία ημέρα
1.364 Υπογραφές
8 ημέρες υπόλοιπο
1.245 Υπογραφές
16 ημέρες υπόλοιπο
1.086 Υπογραφές
96 ημέρες υπόλοιπο
708 Υπογραφές
27 ημέρες υπόλοιπο

Βασικές πληροφορίες:

Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος
Bundeskanzler Karl Nehammer
Κάτοικος
8.979.894
δικαίωμα ψήφου
~ 6.700.000

Δεδομένα απαρτίας

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ιστοσελίδα
https://www.austria.info/us
Έγγραφη αναφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση
Österreichisches Parlament

Καμία απάντηση: 181 / Διαφωνώ: 2
Απόψεις για την openPetition 3 G Regel am Arbeitsplatz Sofort Beenden!
Καμία απάντηση: 181 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 1 / Απέχω: 1
Απόψεις για την openPetition Testfreiheit
Καμία απάντηση: 181 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 2
Απόψεις για την openPetition Maske weg im Unterricht!
Καμία απάντηση: 159 / Καμία επίσημη δήλωση: 15 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 9
Απόψεις για την openPetition Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα