Ψηφίσματα στην Αυστρία

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Αυστρία

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.
Συμφωνώ, να αποθηκευτεί, ότι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση, για τη διαβίβαση των αναφορών. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συναίνεση ανά πάσα στιγμή.


6.024 Υπογραφές
188 ημέρες υπόλοιπο
3.766 Υπογραφές
176 ημέρες υπόλοιπο
1.557 Υπογραφές
339 ημέρες υπόλοιπο
864 Υπογραφές
96 ημέρες υπόλοιπο
660 Υπογραφές
19 ημέρες υπόλοιπο
321 Υπογραφές
211 ημέρες υπόλοιπο
286 Υπογραφές
119 ημέρες υπόλοιπο

Βασικές πληροφορίες:

Πληθυσμός
8.205.533
δικαίωμα ψήφου
~ 6.200.000

Δεδομένα απαρτίας

Πληροφορίες επικοινωνίας

Αναφορά γραπτώς σε ταχυδρομική διεύθυνση


Καμία απάντηση: 181 / Διαφωνώ: 2
Απόψεις για την openPetition 3 G Regel am Arbeitsplatz Sofort Beenden!
Καμία απάντηση: 181 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 1 / Απέχω: 1
Απόψεις για την openPetition Testfreiheit
Καμία απάντηση: 181 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 2
Απόψεις για την openPetition Maske weg im Unterricht!
Καμία απάντηση: 159 / Καμία επίσημη δήλωση: 15 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 9
Απόψεις για την openPetition Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα