Ψηφίσματα στην Αυστρία

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Αυστρία

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.

32.788 Υπογραφές
15 ημέρες υπόλοιπο
17.607 Υπογραφές
89 ημέρες υπόλοιπο
2.315 Υπογραφές
190 ημέρες υπόλοιπο
584 Υπογραφές
59 ημέρες υπόλοιπο
196 Υπογραφές
44 ημέρες υπόλοιπο

Βασικές πληροφορίες:

Εκλεγμένος εκπρόσωπος
Bundeskanzler Karl Nehammer
Κάτοικος
8.979.894
Δικαίωμα ψήφου
~ 6.700.000

Δεδομένα απαρτίας

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ιστοσελίδα
https://www.austria.info/us
Έγγραφη αναφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση
Österreichisches Parlament

Καμία απάντηση: 181 / Διαφωνώ: 2
Απόψεις για την openPetition 3 G Regel am Arbeitsplatz Sofort Beenden!
Καμία απάντηση: 181 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 1 / Απέχω: 1
Απόψεις για την openPetition Testfreiheit
Καμία απάντηση: 181 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 2
Απόψεις για την openPetition Maske weg im Unterricht!
Καμία απάντηση: 159 / Καμία επίσημη δήλωση: 15 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 9
Απόψεις για την openPetition Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα