Peticione në Austria

Njoftimi i peticioneve të reja në Austria

Më tregoni për peticione të reja në këtë rajon.
Jam dakord që adresa ime e emailit të ruhet me qëllim të dërgimit të peticioneve. Unë mund ta anulloj këtë pëlqim në çdo kohë.


të dhëna bazike

Banorët
8 205 533
lejohet të votojë
~ 6.200.000

të dhëna kuorum

Kuorumi i openPetition (nënshkrime)
18 000

informacioni kontaktit

Peticion me shkrim në adresën postare


nuk përgjigjet akoma: 181 / nuk bie dakort: 2
deklaratat mbi openPetition 3 G Regel am Arbeitsplatz Sofort Beenden!
nuk përgjigjet akoma: 181 / Pajtohem / kryesisht pajtohem : 1 / Unë heq dorë: 1
deklaratat mbi openPetition Testfreiheit
nuk përgjigjet akoma: 181 / Pajtohem / kryesisht pajtohem : 2
deklaratat mbi openPetition Maske weg im Unterricht!
nuk përgjigjet akoma: 159 / Asnjë deklaratë: 15 / Pajtohem / kryesisht pajtohem : 9
deklaratat mbi openPetition Endlich Anerkennung für Pflegeberufe!

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani