Europeiska petitioner

Petitioner från EU länder

Petitioner från övriga Europa

I den här sammanfattningen kan du se regionerna med flest petitioner. Inom parantes står antalet petitioner per region.

openPetition är en Europeisk petitions plattform.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International