региони

Този преглед показва регионите с най-много петиции във всяко административно ниво. В скоби е броят на петициите в даден регион.

Европейските петиции

Петиции на страни от останалата част на Европа

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега