Региони

Този преглед показва регионите с най-много петиции на всяко административно ниво. Броят на петициите в даден регион е показан в скоби.

Европа петиции

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега