региони

Този преглед показва регионите с най-много петиции на всяко административно ниво. Броят на петициите в даден регион е даден в скоби.

Европейски петиции

Помогнете за увеличаване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега