Европейските петиции

Държавни петиции от ЕС

Петиции на страни от останалата част на Европа

Този преглед показва регионите с най-много петиции във всяко административно ниво. В скоби е броят на петициите в даден регион.

openPetition е европейска платформа за петиции.

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International