Eiropas petīcija

ES valstu petīcijas

Ārpus ES valstu petīcijas

Šajā pārskatā atrodas reģioni ar vislielāko skaitu petīciju vienā pārvaldes līmenī. Iekavās atrodas visa reģiona petīciju skaits.

openPetition ir Eiropas petīciju platforma

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden