Regioner

Denne oversigt viser de regioner, der har flest petitioner på hvert administrativt niveau. I parentes er antallet af petitioner i en region.

Europæiske petitioner

Hjælp med til at styrke borgerdeltagelse. Vi ønsker at gøre dine bekymringer hørt, mens du forbliver uafhængig.

Donere nu