Regije

Ovaj pregled prikazuje regije sa najviše peticija na svakoj administrativnoj razini. U zagradama je broj peticija u jednoj regiji.

Europske peticije

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada