Európske petície

Tento prehľad zobrazuje regióny s najvyšším počtom petícií na každej administratívnej úrovni. V zátvorkách je uvedený počet petícií v regióne.

openPetition je európska platforma pre petície.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz