evropska petice

Petice zemí z EU

Petice zemí ze zbytku Evropy

Tento přehled ukazuje regiony s největším počtem peticí na každé správní úrovni. V závorce je počet peticí v regionu.

openPetition je evropská platforma pro petice.

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International