Ευρωπαϊκά ψηφίσματα

Ψηφίσματα κρατιδίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ψηφίσματα κρατιδίων από την υπόλοιπη Ευρώπη

Εδώ θα βρείτε συνοπτικά όλες τις περιοχές με το μεγαλύτερο αριθμό ψηφισμάτων ανά διοικητική βαθμίδα. Σε παρένθεση βρίσκεται ο αριθμός των ψηφισμάτων ανά περιοχή.

Η openPetition είναι μια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα δημιουργίας ψηφισμάτων πολιτών.

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden