europeiske kampanjer

Denne oversikten viser regionene med flest kampanjer på hvert administrasjonsnivå. I parentes er antall kampanjer i en region.

openPetition er en europeisk petisjonplattform.

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå