Tiere

W sprawie złego traktowania zwierząt dzikich, hodowlanych i zbłąkanych w Rumunii 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję wzywa do zwrócenia uwagi na sposób traktowania zwierząt, w szczególności trzech ich rodzajów, i zmiany tego sposobu traktowania. Twierdzi on po pierwsze, że zwierzęta dzikie, w szczególności niedźwiedzie, wskutek przyspieszonego wylesiania Rumunii zazwyczaj schodzą z obszarów górskich na obszary zaludnione, co często prowadzi do śmierci tych zwierząt w wypadkach drogowych lub z rąk kłusowników. Zwraca się on o opracowanie protokołu przeniesienia części populacji niedźwiedzi – zwierząt wymarłych w wielu innych państwach członkowskich – do wyznaczonych sanktuariów i rezerwatów przyrody. Składający petycję zwraca również uwagę na praktyki dotyczące zwierząt hodowlanych, które to zwierzęta rzekomo są zabijane w okrutny sposób, w imię tradycji, zwłaszcza około dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto wzywa on również do przyzwoitego traktowania zwierząt zbłąkanych (psów i kotów), które, jak twierdzi, są masowo zabijane z wykorzystaniem finansowych środków publicznych, bez podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz podnoszenia świadomości lub nakładania grzywien na osoby porzucające zwierzęta na ulicach. Składający petycję twierdzi także, że nielegalni hodowcy psów i kotów z łatwością sprzedają te zwierzęta przez internet, w tym zwierzęta cierpiące na choroby, bez żadnego nadzoru ze strony władz.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international