Tiere

Ve věci špatného zacházení s volně žijícími, hospodářskými a toulavými zvířaty v Rumunsku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice upozorňuje na to, že je zapotřebí změna v zacházení se zvířaty, zejména se třemi druhy. Zaprvé tvrdí, že volně žijící zvířata, zejména medvědi, mívají v důsledku stále rychlejšího odlesňování Rumunska sklon sestupovat z hor do obydlených oblastí, kde se často stávají obětí dopravních nehod nebo pytláků. Požaduje protokol o přesunu medvědů – kteří již v mnoha jiných členských státech EU vyhynuli – do vymezených chráněných oblastí a přírodních rezervací. Předkladatel rovněž poukazuje na zacházení s hospodářskými zvířaty, která jsou údajně zejména v době svátků zabíjena krutým způsobem ve jménu tradice. V neposlední řadě požaduje slušné zacházení s toulavými zvířaty (psy a kočkami), která jsou údajně masivně likvidována z veřejných prostředků bez jakékoli snahy o zvýšení informovanosti a aniž by byly ukládány pokuty lidem, kteří zvířata na ulici zanechají. Předkladatel dále tvrdí, že nezákonní chovatelé psů a koček snadno prodávají zvířata, a to i nemocná, přes internet bez jakéhokoli dohledu ze strany orgánů.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international