Gesundheit

W sprawie zatrucia preparatem kontrastowym Dotarem podanym w trakcie badania lekarskiego w Grecji  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję twierdzi, że preparat kontrastowy Dotarem (produkt do diagnostyki kontrastowej na bazie gadolinu), który jest dostępny na rynku Unii Europejskiej i jest stosowany podczas badań lekarskich z wykorzystaniem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), wywołał u niego poważne zatrucie. W szczególności twierdzi on, że lek nie został wydalony z nerek w ciągu jednego tygodnia, jak wskazano w informacjach o leku, oraz że 3,5 miesiąca po podaniu leku stwierdzono, że stężenie gadolinu wydalanego przez niego w moczu jest trzykrotnie większe niż maksymalny dopuszczalny poziom. Twierdzi on również, że w wyniku tego wystąpiło w jego organizmie włóknienie układowe, prowadząc do widocznych uszkodzeń skóry, oczu, twarzy i poważnego fizycznego wyczerpania. Składający petycję wzywa do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony zdrowia publicznego obywateli UE oraz domaga się odszkodowania od producenta preparatu kontrastowego Dotarem, jak również przyjęcia go w specjalistycznej przychodni na terytorium UE w celu usunięcia gadolinu z jego organizmu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international