Handelspolitik

W sprawie nałożonego na włoskich studentów zakazu jednoczesnego zapisywania się na studia na innych uczelniach w Unii Europejskiej  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję odnosi się do włoskiego aktu prawnego (dekret królewski nr 1592/1933, art. 142), zgodnie z którym – jak twierdzi – studenci zapisani na uniwersytet we Włoszech nie mogą zapisywać się na inne studia, kursy Masters czy specjalistyczne studia podyplomowe we Włoszech.. Zdaniem składającego petycję zakaz jednoczesnego zapisu na więcej niż jeden fakultet ma również zastosowanie do studentów chcących ewentualnie zapisać się na uczelnie w innym państwie członkowskim UE w tym samym czasie, gdy studiują na uniwersytecie we Włoszech. W związku z tym składający petycję uważa ten zakaz za dyskryminację studentów włoskich w porównaniu z innymi studentami europejskimi, którym nie tylko nie zakazuje się jednoczesnego zapisu na kilka uczelni, ale nawet zachęca się ich do tego w ramach krajowych systemów szkolnictwa wyższego. Na zakończenie składający petycję twierdzi, że taki zakaz stanowi naruszenie prawa do edukacji umocowanego w art. 14 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international