Handelspolitik

O zákaze súbežného zápisu talianskych študentov na iných univerzitách v  Európskej únii 

Antonio Visicchio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície uvádza problémy s talianskym nariadením (kráľovský dekrét č. 1592/1933, článok 142), podľa ktorého tvrdí, že študenti zapísaní na univerzitu v Taliansku sa nemôžu zapísať do iného študijného programu, magisterského štúdia alebo špecializovaného postgraduálneho štúdia v Taliansku. Podľa predkladateľa petície sa zákaz zápisu do registra na viac ako jeden študijný program vzťahuje aj na študentov, ktorí by sa chceli zapísať na univerzitu v inom členskom štáte EÚ v rovnakom čase ako na univerzite v Taliansku. Predkladateľ petície sa preto domnieva, že tento zákaz diskriminuje talianskych študentov v porovnaní s inými európskymi študentmi, ktorí majú povolené zapísať sa nielen na jednu univerzitu v rovnakom čase, ale sú dokonca povzbudzovaní, aby tak urobili v rámci svojich vlastných vnútroštátnych systémov. Napokon predkladateľ petície tvrdí, že tento zákaz predstavuje porušenie práva na vzdelanie zakotvené v článku 14 Charty základných práv EÚ.

Thank you for your support, Antonio Visicchio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international