Handelspolitik

Om förbudet för italienska studenter att samtidigt skriva in sig vid andra universitet i Europeiska unionen 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren ifrågasätter en italiensk förordning (kungligt dekret 1592/1933, artikel 142), enligt vilket han säger att studenter som är inskrivna vid ett universitet i Italien inte kan anmäla sig till en annan kurs, masterutbildning eller vidareutbildning efter grundexamen i Italien. Enligt framställaren gäller förbudet mot att skriva in sig samtidigt till mer än en kurs även för studenter som kan vilja skriva in sig vid ett universitet i en annan EU-medlemsstat samtidigt som vid ett universitet i Italien. Framställaren anser därför att detta förbud diskriminerar italienska studenter jämfört med andra europeiska studenter, som inte bara får skriva in sig vid mer än ett universitet samtidigt, utan även uppmuntras att göra det enligt sina egna nationella system. Slutligen hävdar framställaren att detta förbud utgör en kränkning av rätten till utbildning som fastställs i artikel 14 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international